AKTUALITY

Funkčnost webu

Omlouváme se za problémy s aktualizací webu, způsobené poskytovatelem služby.
Od 15. 5. jsou webové stránky ČS ESG plně funkční.
Doplněno - rozpisy závodů, adresář oddílů pro 2019, bodovací lístky a lístečky na odesílání známek rozhodčích.

Ohlášení hostování

V dokumentech nově najdete formulář k ohlášení hostování závodnice (závodníka).

Používání státní vlajky České republiky

Na základě požadavku Ministerstva vnitra o spolupráci ve věci nevhodného používání státní vlajky České republiky sportovními fanoušky při sportovních událostech Vás žádáme o součinnost při naplňování zákona č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů. Konkrétně jde o to, že sportovní fanoušci popisují státní vlajky ČR nebo jejich napodobeniny různými nápisy, především nápisy obcí, z nichž pochází nebo jmény sportovců, kterým fandí. Ustanovení § 9 písm. j) zákona o užívání státních symbolů zakazuje opatřovat státní vlajku ČR jakýmkoli textem, vyobrazením, obrazem, znakem nebo odznakem. Státní vlajka ČR není transparent, který je možno libovolně popisovat, ale jedná se o státní symbol, jehož užívání je upraveno zákonem. Sdělení, která mají sportovní fanoušci potřebu zveřejňovat písemně, mohou psát jinam – na samostatný transparent (ceduli), na své oblečení atp.“ Tímto žádáme kluby o součinnost a předání této informace svým fanouškům. Děkujeme!

Registrace

pro rok 2019 bude probíhat od 1. 1. do 15. 1. 2019. Formuláře včetně pokynů k registraci najdete v dokumentech.

Pozvánka

na praktický seminář pro rozhodčí estetické skupinové gymnastiky ROII a ROI pořádaný ČSESG ve spolupráci s ČSMG.

Novinky z IFAGG

pro sezónu 2019

Valná hromada ČS ESG

Předsednictvo ČS ESG Vás zve na Valnou hromadu svazu, která se uskuteční 1. prosince 2018 v Brně.

Pozvánka na workshop ESG

Předsednictvo ČS ESG Vás zve na praktický seminář ESG určený pro gymnastky, trenérky a rozhodčí, který se uskuteční 1. prosince 2018 v Brně.

Valná hromada ČS ESG

se uskuteční 1. 12. 2018, 8,30 - 10,00 na ZŠ Chalabalova 2, Brno.
Po Valné hromadě od 10,00 proběhne praktický seminář ESG. Bližší informace budou uveřejněny na webu co nejdříve.

Termínová listina ESG na rok 2019

Prosíme všechny zájemce o pořadatelství, aby se ozvali nejpozději do 19.11.2018 na email: skmgmantila@seznam.cz

Nový bulletin IFAGG

ze dne 5. 9. 2018

Dětská pravidla ESG 2019

Předsednictvo ČSESG rozhodlo přizpůsobit dětská pravidla kategorie 8 - 10 let mezinárodním soutěžím. Tato kategorie je v zahraničí hodnocena dle náplně sestav kategorie 10-12 let, což staví naše družstva při zahraničních startech do nevýhody. Z tohoto důvodu předsednictvo rozhodlo, že kategorie 8 - 10 let i v podmínkách národních soutěží bude hodnocena dle náplně sestav kategorie 10-12 let. Ostatní kategorie zůstávají beze změny. Upravená pravidla jsou zveřejněna v dokumentech.

Program školení rozhodčích ESG 23. 9. 2018

Přihlášky zasílejte do 10. 9. 2018 na adresu renatavrbova@email.cz

Školení rozhodčích

Dne 23.9.2018 proběhne školení rozhodčích ESG I. a II. třídy, podrobné informace k akci budou zveřejněny následně.

Průkazky

Vystavené průkazky budou předány v neděli 22. 4. na ESG Cupu.

Seminář ESG Graz

12. dubna 2018 se v Grazu koná seminář pro rozhodčí a trenéry ESG. Informace a přihlášky najdete na stránkách IFAGG zde.

Důležité upozornění.

Soutěž ESG Cup III. dne 22. 4. 2018 v Brně bude rozdělena na dopolední část dětských kategorií 6 let a ml., 8 let a ml., 8 - 10 let a 10 - 12 let a odpolední část dětských kategorií 12 - 14 let, juniorek, seniorek a show se samostatným nástupem a vyhlášením.

Vážení členové,

dovolujeme si Vás informovat o aktuální prosbě ze strany MAĎARSKÉ FEDERACE ESTETICKÉ SKUPINOVÉ GYMNASTIKY o co největší účast dětských družstev na SPARK CUPU, který se koná těsně před Mistrovstvím světa 2018 v Budapešti. Oslovují nás s žádostí o účast týmů z České republiky, jakožto nejbližšího souseda. Větší účast týmů pomůže zvýraznit kvalitu tohoto závodu vůči divákům i sponzorům. Závod je otevřený pro všechny a je bez limitu za stát. Rozpis závodu najdete na našich webových stránkách v odkaze kalendář.

Licence IFAGG - formulář a pokyny

Upozorňujeme kluby, že v případě zahraničního startu na soutěži A nebo B mají povinnost se registrovat u IFAGG a uhradit licenci, nyní nově i za dětské kategorie a trenéry - viz pokyny.

Upozornění: změna místa konání MS juniorek a seniorek

Dle rozhodnutí Předsednictva IFAGG došlo ke změně místa konání Mistrovství světa v ESG juniorek a seniorek. S ohledem na skutečnost, že Bulharsko je nyní předsedající zemí EU a v době konání MS bude probíhat v Sofii Summit EU, vyzvala Policie pořadatele MS ke změně místa konání mimo Sofii. Vzhledem ke skutečnosti, že Bulharská federace ESG nenalezla odpovídající místo konání, byl osloven v pořadí hlasování Valné hromady IFAGG druhý zájemce o konání MS. MS se bude konat ve dnech 7.-10.6.2018 v Budapešti.

Registrace

pro rok 2018 bude probíhat od 1. 1. do 31. 1. 2018. Pokyny a formulář najdete v dokumentech.

Novinky z IFAGG

pro sezónu 2018

Předběžné termíny

soutěží ESG Cupů na rok 2018

Valná hromada ČS ESG

Předsednictvo ČS ESG zve na Valnou hromadu svazu, která se uskuteční 7. října 2017 v Brně.

Pozvánka na na workshop

s vynikající finskou trenérkou, choreografkou, ale zejména lektorkou techniky pohybů ESG, Tarjou Rasimus-Jarvinen. 7. - 8. 10. 2017 proběhne jedinečný praktický seminář ESG určený pro gymnastky, trenérky a rozhodčí.

Seminář ESG

Ve dnech 7.-8.10.2017 se uskuteční seminář ESG se zahraniční lektorkou Tarjou Rasimus-Jarvinen, finskou trenérkou. Seminář bude v prvním dni zaměřen na nácvik základů ESG, druhý den bude věnován složitějším pohybovým kombinacím. Seminář bude určen pro gymnastky, trenérky a rozhodčí. Místo a cena bude upřesněna, nicméně dle rozhodnutí předsednictva ČSESG budou náklady lektorky hrazeny z rozpočtu ČSESG. Budeme rádi, když si rezervujete tento víkend pro jedinečný seminář k technice pohybů ESG. Pozvánka bude distribuována následně.

Pozvánka na doškolení rozhodčích ESG,

které se uskuteční dne 21.1.2017 v ZŠ Chalabalova, Brno.

Registrace

pro rok 2017 bude probíhat od 1. 1. do 31. 1. 2017. Pokyny a formulář najdete v dokumentech.

Český svaz estetické skupinové gymnastiky má nové logo.

Pro zaslání pro potřeby oddílů organizujících akce ESG pište na adresu: k.suchomelova@trasko.cz

Aktualizovaná pravidla ESG

Do dokumentů byla vložena Mezinárodní pravidla pro kategorie seniorek a juniorek pro rok 2017.

Žádáme všechny oddíly, které mají zájem o mezinárodní starty na soutěžích SP pro rok 2017, aby zaslaly své oficiální žádosti na renatavrbova@email.cz a to:

do 31.12.2016 zaslat žádosti o nominace na soutěžní sezónu leden – červen 2017
do 30.6.2017 zaslat žádosti o nominace na soutěžní sezónu červenec – prosinec 2017

Zápis a zpráva z Valné hromady CSESG,

která se konala dne 3.12.2016 v Brně.

Valná hromada ČS ESG

Předsednictvo ČS ESG zve na Valnou hromadu svazu, která se uskuteční 3. prosince 2016 v Brně.

Oddíly, které uvažují o novém členství v Českém svazu estetické skupinové gymnastiky

zveme jako hosty na VH, která proběhne dne dne 3. prosince 2016 od 10,00 hod na ZŠ Chalabalova v Brně. Je nutné svoji účast nahlásit prezidentce svazu paní Renátě Vrbové.

Prosíme všechny oddíly, které by měly zájem o pořadatelství

některé ze soutěží pro rok 2017, aby se do 20. 10. 2016 přihlásily na skmgmantila@seznam.cz s nabídkou (kvůli včasné rezervaci tělocvičen):

25.3. nebo 26.3. - MČR JUNIORKY + SENIORKY + I. CUP
8. nebo 9.4 - II. CUP
22. nebo 23.4 - III. CUP
7.5 . - IV. CUP
21.5. MČR DĚTÍ + V. CUP
První fotografie

z Mistrovství světa seniorek a juniorek v estetické skupinové gymnastice od Carita Berg. Odkaz taky v sekci Foto, video

Informace k Mistrovství světa seniorek a juniorek v estetické skupinové gymnastice

Otevření haly: Sobota: 13,30

                    Neděle: 10,30

Prodej vstupenek: Pátek: 14,00 - 19,00

                         Sobota: od 13,30

                         Neděle: od 10,30

Vstupenky na Mistrovství světa seniorek a juniorek v estetické skupinové gymnastice

Objednávka vstupenek zde do 29. 5., poté zakoupíte vstupenky pouze u vstupu před začátkem závodu.

Seznam rozhodčích

s platnou třídou pro rok 2016 najdete v dokumentech

Rozpisy ESG Cup I. a II.

najdete v kalendáři

Platnost průkazek gymnastek

Předsednictvo ČSESG na svém jednání dne 3. 1. 2016 rozhodlo, že průkazky závodnic s končící platností budou automaticky prodlouženy, zaplatí-li závodnice registrační poplatek na daný kalendářní rok (aktuálně na rok 2016). Platnost průkazu se uhrazením registračního poplatku o rok prodlouží (aktuálně do 31. 12. 2016).

Pozvánka na doškolení rozhodčích ESG,

které se uskuteční dne 6.2.2016 v ZŠ Purkyňova Vyškov. Předmětem školení je výklad změn v nových dětských pravidlech a pravidlech juniorek a seniorek a je určeno pro rozhodčí, které neměly možnost se účastnit doškolení v říjnu 2015.

Registrace

pro rok 2016 bude probíhat od 1. 1. do 31. 1. 2016. Pokyny a formulář najdete v dokumentech.

Termínová listina 2016

najdete rovněž v kalendáři na rok 2016.

Valná hromada ČS ESG

Předsednictvo ČS ESG zve na Valnou hromadu svazu, která se uskuteční v neděli 18. listopadu 2015 na ZŠ Chalabalova 2, Brno - Kohoutovice.

Pozvánka na doškolení rozhodčích ESG,

které se uskuteční dne 18.10.2015 v ZŠ Chalabalova Brno. Předmětem školení je výklad změn v nových dětských pravidlech a pravidlech juniorek a seniorek. Změny vyplývají z úpravy mezinárodních pravidel, které budou prezentovány o víkendu 25. – 27. 9 2015 v Řecku.
Upozorňujeme, že doškolení je pro rozhodčí, které chtějí rozhodovat v sezóně 2015/2016, povinné!!!

Pozvánka na workshop k upřesnění pravidel

Workshop se bude konat 28.3.2015 v Zubří.

Nominace rozhodčích na MČR seniorek a juniorek

Rozpis MČR juniorek a seniorek a ESG Cup I. 28.3.2015 v Zubří najdete v kalendáři. Časový program bude upřesněn na základě přihlášek.

Pozvánky na školení rozhodčích ESG II. třídy a workshop k upřesnění pravidel,

které se uskuteční v sobotu 1. 2. 2015 ve Vyškově.

Zápis a usnesení Valné hromady CSESG,

která se konala dne 9.11.2014 v Brně.

Nová pravidla dětských kategorií a pravidla kategorie SHOW

Valná hromada dne 9. 11. 2014 schválila nová pravidla dětských kategorií a pravidla kategorie SHOW platná od roku 2015. Stěžejní změny se týkají nové kategorie baby pro děti 6 let a mladší a dále novinky "smíšená družstva", která jsou složená z minimálně jednoho chlapce a jedné dívky.

Registrace

pro rok 2015 bude probíhat od 1. 12. do 31. 12. 2014. Pokyny a formulář najdete v dokumentech.

Pokyny pro oddíly

Videa do nově otevřené sekce zasílejte prostřednictvím www.ulozto.cz do 30. 11. 2014. Adresu s heslem pro stažení zašlete na mail: Q.suchomelova@seznam.cz. Tamtéž obdržíte případné rady a pokyny jak postupovat při problémech s ukládáním.

S velkým zármutkem oznamujeme, že v noci z 5. na 6. listopadu zemřela paní Míla Morávková,

dlouholetá trenérka moderní gymnastiky, která se desítky let obětavě věnovala výchově malých gymnastek. Upřímnou soustrast jejím blízkým a všem, kteří ji znali a měli rádi.

Valná hromada ČS ESG

Předsednictvo ČSESG zve na Volební valnou hromadu svazu, která se uskuteční v neděli 9. listopadu na ZŠ Chalabalova 2, Brno - Kohoutovice.

Vážení členové svazu ČS ESG,

dovolte mě Vás informovat o změně termínu Valné hromady a to na NEDĚLI 9. 11. 2014 v Brně, ZŠ CHALABALOVA 2-KOHOUTOVICE. Předchozí termín VH byl zrušen z důvodu velkého počtu omluv. Bližší informace k Valné hromadě budou včas rozeslány a budou i vyvěšeny na webu svazu. Za předsednictvo ČS ESG Soňa Kleinerová

Seznam vyškoleních rozhodčích ČSESG s platnou třídou v roce 2014

V kalendáři najdete rozpis MČR juniorek a seniorek a ESG Cup I. 29.3.2014 ve Vyškově

včetně nominace rozhodčích. Vystavené průkazky obdrží oddíly u prezentace na ESG Cupu I.

V dokumentech jsou zveřejněna

upravená Dětská pravidla ESG a Mezinárodní pravidla juniorek a seniorek ESG. Změny jsou gramatické nebo se jedná o doplnění, která byla oznámena ústní formou na školení rozhodčích.

P-ČSESG schválilo nové dokumenty

"Soutěžní řád" a "Kvalifikační řád" s platností od 21.1.2014. Změny se týkají zejména pravidel nominací oddílů na MS a dále délky platnosti kvalifikace rozhodčí.

Termínovou listinu

pro rok 2014 najdete v kalendáři.

Registrace

Pokyny a formulář k registraci pro rok 2014 najdete v dokumentech.

Pozvánka na školení rozhodčích a trenérek,

které se uskuteční v sobotu 25. 1. 2014 v Praze. Přihlášky na školení je možné zaslat do 7.1.2014 na e-mailové adresy uvedené v pozvánce.

Valná hromada ČS ESG

Valná hromada svazu proběhla 3. 11. 2013 ve Velkém Týnci. Usnesení a zápis je přílohou.

Zápis z jednání Předsednictva ČS ESG

ze dne 3. listopadu 2013.

Valná hromada ČS ESG 2013

Předsednictvo ČSESG zve na Volební valnou hromadu svazu, která se uskuteční v neděli 3. listopadu na ZŠ Milady Petřkové, Příčná 326, Velký Týnec. Prezentace 10.00 - 10.30h., začátek VH od 10.30h.

Konkurz

P-ČSESG vyhlašuje konkurz na pořadatele M-ČR a ESG Cupů na rok 2014 a tímto žádá oddíly, aby do 30.10.2013 zaslaly svůj zájem o pořadatelství na mail: renatavrbova@email.cz.

AGG INTERNATIONAL BULLETIN September 2013, Federation information update

Pro informaci zveřejňujeme Bulletin IFAGG s aktuálními informacemi ohledně mezinárodního školení, tréninkové konference a gymnastických licencí. V případě Vašeho zájmu se akcí účastnit nebo se na cokoliv dalšího dotázat, obracejte se na Renátu Vrbovou: renatavrbova@email.cz, tel: 724 062 417.

Nominace rozhodčích

na MČR seniorek 2013

Rozpis MČR seniorek a ESG Cup III.

najdete i v kalendáři

Podrobné informace k MČR juniorek a ESG Cup I.

Kalendář doplněný i o termíny ESG Cup II. a IV.

V kalendáři najdete rozpis MČR juniorek a ESG Cup I. 2.3.2013 ve Vyškově

Časový program bude upřesněn na základě přihlášek.

Kalendář na rok 2013 najdete v příslušné sekci

Podrobnosti o ESG Cup II. a IV. zvěřejníme po vyjasnění s pořadatelem.

Pro informaci

předkládáme oddílům originály mezinárodních pravidel seniorek a juniorek a dětských kategorií (v AJ), přičemž změny v pravidlech se týkají pouze cvičebního úboru chlapců (podbarveno zeleně). A dále pro informaci Obecná pravidla IFAGG.

Bodovací lístky

Bodovací lístky pro všechny soutěžní kategorie, dětské kategorie podle nových pravidel 2012.

Výsledky zkoušek rozhodčích

Zveřejňujeme výsledky zkoušek rozhodčích I. a II. třídy ze dne 7. 10. 2012 (Velký Týnec). Neúspěšné frekventantky mohou využít náhradních termínů při ESG Cupu I a II.

Valná hromada ČS ESG

Valná hromada svazu proběhla 7.10.2012 ve Velkém Týnci.

Valná hromada ČS ESG 2012

Valná hromada svazu se uskuteční v neděli 7. října na ZŠ Milady Petříkové, Příčná 326, Velký Týnec. Prezentace 9 - 9.30h., začátek VH od 9.30h.

Dětská pravidla ESG pro rok 2013 - verze opravené 12.9.2012

Předsednictví ČS ESG zveřejňuje pravidla ESG pro dětské kategorie platná od 1.1.2013. K dispozici je i verze Dětská pravidla ESG 2013 se zvýrazněním změn oproti předchozím (pro lepší orientaci, co se změnilo)

Valná hromada svazu proběhne v neděli 7. 10. 2012 ve Velkém Týnci

Pozvánka bude zveřejněná v nejbližším termínu.

Pozvánka na školení a doškolení rozhodčích a trenérek,

které se uskuteční v neděli 7. 10. 2012 ve Velkém Týnci. Předsednictvo upozorňuje, že s ohledem na nová mezinárodní a národní pravidla dětských kategorií, platná od 1. 1. 2013, je školení povinné pro rozhodčí, které budou rozhodovat dětské kategorie v soutěžní sezóně 2013.

Mistrovství ČR dětských kategorií 2012

Pořadatel zveřejňuje bližší informace k M ČR, které se koná 3. června v Olomouci.

Nominace rozhodčích MČR dětí

P - ČS ESG schválilo nominaci rozhodčích pro MČR dětských kategorií 3.6.2012

Upozornění pro rozhodčí

Upozorňujeme rozhodčí, které chtějí rozhodovat na MČR a ESG Cupech v daném kalendářném roce, že musí mít platnou kvalifikaci rozhodčí (viz kvalifikační řád).

ESG workshop s Margot Vosokov

Pozvánka na workshop k průpravě nácviku pohybů ESG, zejména vln, nácviku krokových variací a dalších oblastí ESG pod vedením zahraniční lektorky Margot Vosokov.

Zrušení školení rozhodčích a trenérů

Školení pro rozhodčí a trenéry dne 25.3. zrušeno z technických důvodů, bude pravděpodobně až na podzim (změny v pravidlech).

Nominace rozhodčích na MČR juniorek

Předsednictvo ČS ESG schválilo na svém zasedání 11.3. nominaci rozhodčích na MČR juniorek.

Dodatek k dětským národním pravidlům

Předsednictvo ČS ESG schválilo výjimky ve dětských věkových kategoriích pro rok 2012.

Mezinárodní pravidla

IFAGG aktualizoval Mezinárodní pravidla juniorek a seniorek, která jsou platná od 10. 2. 2012.

V kalendáři najdete rozpis MČR juniorek a ESG Cup I. 1.4.2012 ve Vyškově

Nominace rozhodčích bude zveřejněna 8.3.2012

Změna termínu konání ESG Cup III.

ESG Cup III. v Zubří se uskuteční 6.5.2012 (původně 5.5.)

Školení a doškolení rozhodčích

Školení rozhodčích proběhne 25.3.2012 ve Velkém Týnci

Změna místa konání MS ESG

IFAGG změnil z technických důvodu místo konání MS žen v ESG na: Španělsko, Cartagena

Upřesnění termínové listiny pro rok 2012

V kalendáři najdete upravenou termínovou listinu pro rok 2012.

Změna termínu MČR seniorek

Upozorňujeme všechny oddíly na změnu termínu MČR seniorek a ESG Cupu III. na 21.4.2012 (z technických důvodů). Děkujeme za pochopení.

Registrace oddílů pro rok 2012

Registrace oddílů pro rok 2012 bude probíhat v termínu 1. - 31. ledna 2012.

Školení trenérů a rozhodčích

Z důvodu nízkého zájmu (pouze 10 trenérů a rozhodčích) bylo na VH rozhodnuto znovu oslovit oddíly s dotazem zda je zájem o toto školení v roce 2012 - v případě zájmu prosíme o odpověď (znovu i oddíly, které odpověď zaslaly) - do 30.10.2011 na adresu skmgmantila@seznam.cz (uvést jméno rozhodčí či trenéra). Školení se uspořádá v případě minimálního počtu 15 účastníků.

Počty připravovaných závodnic pro sezonu 2012

Žádáme všechny oddíly, které nedodaly návratky o počtech připravovaných závodnic na sezónu 2012, aby tak učinily do termínu 30.10. 2011 na adresu skmgmantila@seznam.cz

Hledáme zájemce o pořádání ESG CUPů

Na základě informací z Valné hromady nabízí ČS ESG možnosti uspořádání ESG CUPů v ještě neobsaných či nepotvrzených termínech: ESG Cup I. 10. nebo 11.3. a ESG Cup V. 19. nebo 20.5., MČR dětí+ESG Cup VI. 2. nebo 3.6. - odpověď v případě zájmu do 30.10.2011 na adresu skmgmantila@seznam.cz

Valná hromada ČS ESG

Valná hromada svazu proběhla 9.10.2011 v Brně.

Nová kategorie SHOW a její pravidla

Valná hromada dne 9.10.2011 schválila pravidla kategorie SHOW. Současně byly nastaveny a dohodnuty podmínky soutěže SHOW: startovné 50,- Kč za závodnici v družstvu, závodnice družstva musí být členkou ČSESG. Kategorie bude vypsána na všech ESG Cupech 2012, počet provedení: jedno. V této kategorii není pro rok 2012 M-ČR.

Zápis P - ČS ESG

Jednání P-ČS ESG se konalo 16. září 2011...

Valná hromada ČS ESG 2011

Valná hromada svazu se uskuteční v neděli 9. října v 15.00 h na ZŠ Chalabalové v Brně.

Výsledky zkoušek

Dne 13. února proběhlo školení rozhodčích. Rozhodčím, které uspěly, gratulujeme... Opravný a náhradní termín je určen na 6. března (Břeclav) nebo 27. března (Vyškov).

Mezinárodní pravidla

Od 1. 1. 2011 jsou platná nová Mezinárodní pravidla pro kategorie juniorek a seniorek.

Registrace oddílů pro rok 2011

Registrace oddílů pro rok 2011 bude probíhat v termínu 1. - 31. ledna 2011.

Školení rozhodčích

Školení rozhodčích proběhne 13. února 2011 ve Vyškově. Toto školení je povinné (bez závěrečné zkoušky) pro rozhodčí, které chtějí rozhodovat v roce 2011 kategorii juniorek a seniorek. Ostatní rozhodčí si mohou zvýšit kvalifikaci dle Kvalifikačního řádu a jeho dotatků. Školení je určeno i pro nové rozhodčí a zájemce z řad trenérů. Přihlášky zasílejte do 5. února na .

Volební valná hromada ČS ESG

Volební valná hromada svazu proběhla 13. 11. v Brně. Prezidentkou svazu byla zvolena Ing. Renáta Vrbová...

Reprezentace na mezinárodních soutěžích

P - ČS ESG žádá všechny oddíly a také rozhodčí, aby do 15. 12. 2010 nahlásily případný zájem o reprezentaci ČR na mezinárodních závodech. Přihlášky zasílejte na .

Zápis P - ČS ESG

P - ČS ESG připravilo Volební valnou hromadu, která se bude konat 13. listopadu v Brně...

Volební valná hromada ČS ESG

Volební valná hromada svazu se uskuteční v sobotu 13. listopadu v 15.00 h na ZŠ Chalabalové v Brně.

Nominace rozhodčích MČR dětí

P - ČS ESG schválilo nominaci rozhodčích pro M ČR dětských kategorií a ESG Cup V.

Televizní záznam MS juniorek a SP seniorek

Ve středu 28. 4. 2010 bude od 16.00 h na programu ČT4 uveden záznam z MS juniorek a SP seniorek z Brna

MS juniorek a SP seniorek - Brno

Ve dnech 23. - 25. 4. se v Brně uskuteční Mistrovství světa juniorek a Světový pohár seniorek...

Náhradní a opravný termín zkoušek

Náhradní a opravný termín zkoušek rozhodčích 2. třídy se koná v neděli 21. 3. 2010 v 9.00 h ve sportovní hale FAKULTY SPORTOVNÍCH STUDIÍ-UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE, ulice Kamenice 5, Brno-Bohunice

Zápis P-ČS ESG

Jednání P-ČS ESG se konalo 7. března 2010...

Zápis P-ČS ESG

Jednání P-ČS ESG se konalo 26. února 2010...

Mezinárodní pravidla

IFAGG vydal upravená Mezinárodní pravidla juniorek a seniorek, která jsou platná od 28. 1. 2010.

Výsledky školení a doškolení rozhodčích

P - ČS ESG blahopřeje všem rozhodčím, které úspěšně složily zkoušky a nabízí ostatním opravný termín zkoušek dne 21. března 2010 v Brně při MČR juniorek a ESG Cupu I.

Výzva oddílům

P - ČS ESG nabízí všem oddílům možnost vystoupení na "Gala", které se bude konat při MS juniorek a SP seniorek v Brně dne 25. 4. 2010. Téma je "Let ke hvězdám". Přihlášky do konkurzu zasílejte na e-mail: .

Zápis P - ČS ESG

Předsednictvo se sešlo dne 17. 1. 2010...

Bulletin IFAGG

IFAGG vydal Bulletin č. 1 roku 2010. Upozorňujeme všechny oddíly, které se budou účastnit zahraničních soutěží, že mezinárodní poplatky za licence závodnic a rozhodčích si hradí každý oddíl samostatně z vlastních zdrojů.

Školení a doškolení rozhodčích

Z technických důvodů bude zahájení školení a doškolení rozhodčích posunuto na 10.00 h.

Registrace oddílů pro rok 2010

Registrace oddílů pro rok 2010 bude probíhat v termínu od 1. 12. 2009 do 31. 12. 2009.

Výzva pro oddíly

P - ČS ESG vyzývá všechny oddíly a rozhodčí, aby nejpozději do 30. listopadu 2009 nahlásily případný zájem o účast na některém ze světových pohárů pro rok 2010. Žádosti zasílejte písemně na adresu: .

Valná hromada svazu

Dne 11. října se v Brně konala Valná hromada svazu.

Konkurz na pořadatele

P - ČS ESG vyhlašuje konkurz na pořadatele těchto závodů: M ČR juniorek a ESG CUP (27. 3. 2010), M ČR dětských kategorií a ESG CUP (29. - 30. 5. 2010), soutěže ESG CUPu (termín dle pořadatele). Přihlášky zasílejte písemně do 30. 9. 2009 na adresu .

Zápis P - ČS ESG

P - ČS ESG jednalo dne 30. 6. ve Vyškově. Hlavními body programu byla příprava VH svazu, příprava MS juniorek a SP seniorek a také organizace mezinárodního školení rozhodčích...

Mistrovství ČR 2009

Pořadatel zveřejňuje bližší informace k M ČR, které se koná 4. dubna v Olomouci.

Nominace rozhodčích MČR

P - ČS ESG schválilo nominaci rozhodčích pro Mistrovství republiky dětských kategorií a seniorek pro rok 2009.

Zápis P - ČS ESG

Dne 22. března se sešlo předstednictvo svazu, schválilo nominace rozhodčích...

Zápis P - ČS ESG

Dne 13. ledna 2009 se konalo předsednictvo svazu, kde byl schálen dodatek soutěžního řádu, nominace rozhodčích...

M ČR juniorek

Dovolujeme si všechny oddíly upozornit na změnu místa konání M ČR juniorek v ESG. P - ČS ESG schválilo nominaci rozhodčích, organizátor zveřejnil rozcvičení a došlo k vylosování startovního pořadí.

Registrace

Registrace oddílů pro rok 2009 probíhá v termínu od 1. 12. do 31. 12. 2008.

Změna termínu Mistrovství světa juniorek

IFAGG změnilo termín konání Mistrovství světa juniorek na 12. - 15. března 2008.

Upozornění

P-ČSESG vyzývá oddíly k zaslání závazné přihlášky v případě zájmu o účast oddílu na Světovém poháru seniorek nebo Challenge Cupu juniorek v roce 2009, a to v termínu do 31. 12. 2008 na adresu: . P-ČSESG v lednu rozhodne o reprezentaci českých družstev a bude žádající oddíly neprodleně informovat.

Zápis P - ČS ESG

Ve čtvrtek 6. listopadu se sešlo P - ČS ESG, rozhodlo o pořadatelích M ČR v roce 2009, ...

Změna termínu M ČR juniorek

P - ČS ESG oznamuje změnu termínu konání M ČR juniorek na 24. ledna nebo 25. ledna 2009. Důvodem změny je vydání rozpisu Mistrovství světa této kategorie, které se koná 19. - 22. 3. v Rusku (Rostov nad Donem).

Valná hromada ČS ESG

V sobotu 27. září 2008 se v Brně konala Valná hromada ČS ESG.

Konkurz na pořadatele

P - ČS ESG vyhlašuje konkurz na pořadatele následujících závodů: M ČR juniorek (24. - 25. 1. 2009), M ČR seniorek a ESG CUP II. (4. 4. 2009), ESG CUP III. (18. 4. 2009), M ČR dětských kategoriií (25. 4. 2009), ESG CUP IV. (8. 5. 2009), ESG CUP V. (23. 5. 2009) a mezinárodního závodu (13. - 14. 6. 2009). Přihlášky zasílejte písemně do 23. 10. 2008 na adresu .

DVD z World Cup II. a World Challenge Cup II.

P - ČS ESG nabízí DVD ze závodu světového poháru, který se konal v dubnu 2008 v Praze. Cena DVD je 300,-- Kč.

Zápis P - ČS ESG

V sobotu 6. září 2008 se konalo ve Velkém Týnci Předsednictvo ČS ESG...

Upozornění

Upozorňujeme všechny, že seminář k estetické skupinové gymnastice, který se má konat 21. června 2008 v Plzni není akcí ČS ESG. Akce je pořádána jinou organizací a veškeré náklady a výnosy tohoto semináře se týkají této organizace nebo soukromých osob.

Zápis P - ČS ESG

Ve Vyškově se 1. května sešlo Předsednictvo svazu. Především zhodnotilo průběh SP...

World Cup II. a World Challenge Cup II.

Předsednictvo svazu moc děkuje oddílu SK Trasko Vyškov za pomoc při organizaci Světového poháru v Praze. Děkujeme také všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě a průběhu závodu.

Mistrovství světa seniorek - Toronto

Informace pro trenérky postupujících družstev...

World Cup II.

Na světový pohár je přihlášeno 18 seniorských a 16 juniorských družstev. Program a rozcvičení národního závodu dětských kategorií...

Mistrovství ČR 2008

Upozorňujeme, že došlo ke změně místa konání M ČR v ESG a byla schálena nominace rozhodčích. Proběhlo losování startovního pořadí pro nedělní M ČR.

IFAGG vydalo Bulletin 1/2008

IFAGG vydalo Bulletin 1/2008 obsahující soutěžní kalendář, změny v počtu členek družstva,výši poplatků,...

Výsledky zkoušek rozhodčích

Výsledky zkoušek rozhodčích I. a II. třídy, které se konaly v náhradním termínu 9. března v Brně.

Zápis P - ČS ESG

Předsednictvo svazu se dne 27. února 2008 zabývalo především přípravou světového poháru, nominací rozhodčích na MČR,...

Výsledky testů rozhodčích I. a II. tř.

Dne 10. února 2008 proběhlo v Praze školení rozhodčích. Rozhodčí, které neabsolvovaly test, mají možnost jej složit v termínech: 9. 3. Brno (ESG Cup I), 30. 3. Brno (ESG Cup III), 5. 4. Plzeň (ESG Cup IV). Přihlášky k testům zasílejte do 29. 2. 2008 písemně na .

Schůze P-ČS ESG

Dne 10. února 2008 zasedalo v Praze předsednictvo svazu. Na pořadu byla především organizace Světového poháru, který proběhne v dubnu v Praze...

Schůze P-ČS ESG

Předsednictvo svazu dne 9. ledna 2008 ve Velkém Týnci uzavřelo program soutěží pro rok 2008 a rozhodlo, že další případné závody již nebudou zařazeny do seriálu ESG CUP 2008, schválilo Soutěžní řád svazu (platný od 1. 1. 2008), rozhodlo o ukončení platnosti všech dosud vydaných průkazů k 31. 12. 2015,...

Schůze P-ČS ESG

Předsednictvo svazu se sešlo 19. prosince 2007 ve Velkém Týnci. Rozhodlo o konání závodu světového poháru v Praze, schválilo Kvalifikační řád svazu (platný od 1. 1. 2008), ...

Školení rozhodčích I. a II. třídy

Dne 10. února 2008 se v Praze uskuteční školení rozhodčích I. a II. třídy.

Mistrovství ČR všech kategorií

Mistrovství ČR se uskuteční dne 13. dubna 2008 v Brně. Pořadatelem je SK MG Mantila Brno.

IFAGG vydalo Bulletin 4/2007

IFAGG vydalo svůj Bulletin 4/2007 obsahující výsledky MS a SP za rok 2007.

Registrace oddílů na rok 2008

Od 15. 12. 2007 do 15. 1. 2008 bude probíhat řádná registrace oddílů pro rok 2008.

Schůze P-ČS ESG

Předsednictvo svazu jednalo dne 16. 11. ve Velkém Týnci o pokračujícím jednání s ČSMG, přípravě ESG Cupů, registraci na rok 2008, školení rozhodčích, termínech P - ČS ESG (viz. kalendář)...

Kontrolní a disciplinární komise

Do kontrolní komise byl kooptován Mgr. Michal Rieder a do disciplinární Hana Vrbová.

Zpráva Kontrolní komise

VH ČS ESG dne 23.9. 2007 uložila s ohledem na fakt, že nebyla na Valnou hromadu ČS ESG zpracována a v písemné podobě předána zpráva Kontrolní komise za uplynulé období, bývalé Kontrolní komisi ČS ESG zpracovat písemnou zprávu o činnosti a výsledcích provedených revizí v minulém období. Proto VH v termínu do 31.10.2007 požadovala nápravu a schválila usnesení, ze kterého vyplynul úkol pro bývalou kontrolní komisi a její předsedkyni Libuši Henigovou. Přestože všechny členky bývalé kontrolní komise byly na VH přítomny osobně, předsednictvo ČS ESG obdrželo informaci o činnosti bývalé Kontrolní komise až dne 8.11.2007.

V pátek 19. 10. 2007 zasedalo ve Velkém Týnci předsednictvo svazu

Na programu bylo především plnění úkolů z usnesení VH, dosavadní průběh jednání s ČSMG, příprava světového poháru, korespondence s IFAGG...   

Schůze předsednictva se konala 23. 9. v Brně

Po skončení volební valné hromady zasedlo nové předsednictvo svazu. Mezi nejdůležitější body jednání bylo pořadatelství světového poháru v dubnu 2008 v Brně, možnost započetí jednání s ČSMG...

Volební valná hromada se konala v neděli 23. 9. v Brně

Byla zvolena nová prezidentka svazu Mgr. Vladěna Hrbáčová, víceprezidentka MUDr. Kateřina Kapounková a dalšími členkami předsednictva se stala Ing. Renata Vrbová, Soňa Kleinerová a Libuše Paulová. Dále byla zvolena disciplinární a kontrolní komise svazu, došlo ke schválení nových dětských pravidel, oddíly byly seznámeny s programem soutěží na rok 2008...

Další schůze předsednictva svazu se uskutečnila v neděli 2. 9. 2007...
Dne 18. 7. 2007 proběhlo v Brně jednání předsednictva svazu...