DOKUMENTY

ČS ESG  
Kvalifikační řád ČS ESG Kvalifikační řád je platný od 1. 1. 2018
Soutěžní řád ČS ESG
Soutěžní řád je platný od 1. 1. 2018
Disciplinární řád ČS ESG
Disciplinární řád je platný od 1. 1. 2018
Adresář oddílů Adresář oddílů registrovaných v roce 2019
Registrace oddílů 2019 včetně pokynů Registrace oddílů pro rok 2019 bude probíhat v době od 1. 1. do 15. 1. 2019
Seznam RO Seznam rozhodčích s platnou třídou pro rok 2016
Výroční zpráva ESG 2016 Výroční zpráva ČS ESG za rok 2016
Výroční zpráva ESG 2017 Výroční zpráva ČS ESG za rok 2017
SOUTĚŽE  
Mezinárodní pravidla
Mezinárodní pravidla pro kategorie seniorek a juniorek 2017.
Pravidla, vydaná ČS ESG, platná od 1.1.2017 do 31. 12. 2017.
Dětská pravidla 2019
 
 
 
Mezinárodní pravidla pro kategorie 10 - 12 let a 12 - 14 let (Pravidla pro dětskou kategorii 8 – 10 vycházejí z mezinárodních dětských pravidel pro kategorii 10-12 let), vydaná IFFAG, aktualizovaná 3. 9. 2018 a platná do 1. 1. 2019.
Národní pravidla pro kategorii 8 let a mladší a 6 let a mladší vydaná ČS ESG platná od 3. 9. 2018 do 1. 1. 2019
Pravidla kategorie SHOW Schválené Valnou hromadou ČS ESG dne 9.11.2014
Bodovací lístky 2019   Bodovací lístky pro všechny soutěžní kategorie,
pro uměleckou i technickou hodnotu, popis změn pro rok 2019
Bodovací lístky SHOW   Bodovací lístky pro kategorii SHOW
Lístečky na odesílání známek rozhodčích   nové 15. 5. 2019
Ohlášení hostování