DOKUMENTY

tr>
ČS ESG  
Kvalifikační řád ČS ESG Aktualizace k 15. 9. 2019
Soutěžní řád ČS ESG + přílohy
Aktualizace k 15. 9. 2019
Disciplinární řád ČS ESG
Aktualizace k 15. 9. 2019
Materiály k ochraně osobních údajů ČS ESG
Informace, Vnitřní řád a Interní směrnice pro ochranu osobních údajů ČSESG, platné od 8. 12. 2018
Adresář oddílů Adresář oddílů registrovaných v roce 2020
Registrace oddílů 2021 včetně pokynů Registrace oddílů pro rok 2021 bude probíhat v době od 1. 1. do 31. 1. 2021
Mezinárodní registrace gymnastek a trenérů IFAGG Registrace pro soutěže v II. pololetí 2020 do 30. 9. 2020
Rejstřík sportu Evidence členské základny v Rejstříku sportu MŠMT - manuál + pokyny
Seznam RO Seznam rozhodčích s platnou třídou pro rok 2020
Seznam RO krátký program Seznam rozhodčích krátkého programu pro rok 2020
Výroční zpráva ESG 2016 Výroční zpráva ČS ESG za rok 2016
Výroční zpráva ESG 2017 Výroční zpráva ČS ESG za rok 2017
Výroční zpráva ESG 2018 Výroční zpráva ČS ESG za rok 2018
SOUTĚŽE  
Mezinárodní pravidla
Mezinárodní pravidla IFFAG pro kategorie seniorek a juniorek 2020.
Pravidla, vydaná ČS ESG, platná od 1.1.2020
Dětská pravidla 2020
 
 
 
Mezinárodní pravidla pro kategorie 10 - 12 let a 12 - 14 let vydaná IFFAG platná od 1. 1. 2020.
Pravidla pro dětskou kategorii 8 – 10 let vycházejí z mezinárodních dětských pravidel pro kategorii 10-12 let, Národní pravidla pro kategorii 8 let a mladší a 6 let a mladší vydaná ČS ESG platná od 1. 1. 2020
Pravidla Krátký program JUN_a_SEN Platná pro rok 2021
Pravidla Krátký program dětských_kategorií Platná pro rok 2021
Bodovací tabulky 2020   Bodovací lístky pro všechny soutěžní kategorie,
pro uměleckou i technickou hodnotu - nové 23. 7. 2020
Lístečky na odesílání známek rozhodčích   nové 23. 7. 2020
Ohlášení hostování   nové 19. 9. 2019